Magdalena Wojciechowska

                          Magdalena Wojciechowska

 

 Przygtowanie pedagogiczne - Kurs dokształcający 2017 rok

SpecjalistaKomunikacji i Kreowania Wizerunku Medialnego - Studia Podyplomowe 2012 rok

Logopeda medialny - Studia Podyplomowe 2010 rok

Logopeda - Studia Podyplomowe 2008 rok

 Biegły sądowy z zakresu logopedii ilogopedii medialnej
przy Sądzie Okręgowym i Sądzie Okręgowym Warszawa - Praga w Warszawie (od 2015 roku).

 

Kursy i szkolenia:

 • Coaching, mentoring i intermentoring.
 • Zarządzanie kryzysowe.
 • Analiza sytuacji kryzysowej w firmie.
 • Savoir-vivre w biznesie.
 • Trudne tematy w miejscu pracy.
 • Zarządzanie projektami.
 • Umiejętności kierownicze.
 • Organizacja pracy menagera.
 • Rozwiązywanie konfliktów metodą negocjacji nastawionych na współpracę.
 • Skuteczna komunikacja w zarządzaniu placówką. Budowanie współpracy kluczem do realizacji celów zespołu.
 • Umiejętności interpersonalne.
 • Umiejętności osobiste.
 • Trening asertywności.
 • Trening motywacyjny.
 • Trening dla handlowców.
 • Broker informacji.
 • Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać, aby uzyskać porozumienie.
 • Ochrona danych osobowych w MŚP (RODO).
 • Ochrona danych osobowych w marketingu.
 • Internet jako platforma pozyskiwania ywmiany i aktualizacji informacji.
 • Biznesplan.
 • Badanie rynku.
 • Środki komputerowe i podstawy technologii informacyjnej.
 • Zarządzanie usługami IT - ITIL.